Välkommen
  Om mig
  Blogg
  Riksdagen
  Landstinget
  Stöd mig
  Kontakta
  Länkar
     
     
     
     
     
     
  Om -3922 dagar är det val i Sverige. Då kan du påverka - gör det!  
 

Riksdagen

Människor måste kunna växa av egen kraft och det är målet med moderat politik. Vi skapar möjligheter till trygghet och välstånd genom att låta människor få ta ansvar över sina egna liv. Därför vill jag att fler ska komma in på arbetsmarknaden och kunna försörja sig själva. Har alla som kan ett arbete så blir det mer pengar över till dem som verkligen behöver.

Arbetsmarknad

Som ung ska man inte behöva känna en uppgivenhet när man slutar gymnasiet. Det måste finnas en framtid, genom både studier och arbete. Arbete, kreativitet och kunskapssökande måste uppmuntras. Lagen om turordningsregler på arbetsmarknaden gör att unga och människor med ett annat etiskt ursprung än svenskt aldrig får en chans att visa vad de kan då regeln om sist in först ut råder. Arbetsgivare känner också en stor rädsla för att nyanställa vilket drabbar främst unga hårt. Detta måste vi ändra på och jag skulle vilja arbeta för ett borttagande eller förändring av LAS.

Hälso- och sjukvård

Landstingens situation påverkas inom många områden av den politik som förs i regeringen och min erfarenhet av landstingspolitiken hemma i Västmanland kommer hjälpa mig.

Det finns en hel del saker att göra för att förbättra kvalitén och tillgängligheten i vården. Jag tror att vi måste lagstifta om detta för att det ska ske en förändring i landstingen. Patienten måste känna sig trygg oavsett var i landet de befinner sig.

Väntetider och köer är fortfarande för långa och patienternas ställning måste förbättras och stärkas. Detta gör man bäst från riksdagen.

Miljö

Moderaternas miljöpolitik är bra och vilar på en marknadsekonomisk grund. Världens miljöproblem löses inte nationellt utan internationellt. Internationellt samarbete och teknikens utveckling är lösningen för det klimathot vi alla står inför.

Sverige ska föregå som ett gott exempel men vi måste också arbeta mer internationellt för att tillsammans komma åt miljöutmaningarna. Jag är en vän av kärnkraft och jag tror att det är den billigaste och säkraste vägen för energiförsörjning i Sverige.

Integration

Migration och integration är ett mycket omfattande område och berör många andra politiska områden som utrikespolitik, juridiska frågor och inte minst omsorgspolitiken i Sverige. Frågan är både känslig och invecklad vilket gör frågan så prioriterad i en föränderlig värld. Migration, rörlighet över gränser är både någonting positivt och mänskligt. Frihet, humanism och öppenhet mot omvärlden är en del av den politik Sverige alltid har fört och jag tror att vi ständigt måste utveckla vår syn på migration men inte vara rädda för att också ställa krav.

Men för att ta del av invandringens fördelar måste vi förbättra nyanländas möjligheter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli delaktiga i samhället. Politiken måste omfatta ett sätt att ta sig in i vårt land på legala vägar. Sättet att se på flyktinginvandring måste omfatta hela Eu­ropa och vägarna in ska blir fler.

Med rätt politik är jag övertygade om att Sverige bättre kan dra nytta av de möjlighe­ter som migrationen ger oss och samtidigt undvika de utmaningar som kan följa i dess spår.

Moderaterna

 
 
Copyright 2009 Åsa Coenraads, Västerås