Välkommen
  Om mig
  Blogg
  Riksdagen
  Landstinget
  Stöd mig
  Kontakta
  Länkar
     
     
     
     
     
     
  Om -3922 dagar är det val i Sverige. Då kan du påverka - gör det!  
 

Landstinget

Under den gångna mandatperioden har Moderaterna tillsammans med folkpartiet, centern, kristdemokraterna, miljöpartiet och sjukvårdspartiet haft majoriteten i landstinget Västmanland. Under tiden i majoritet har vi lyckats genomföra en hel del saker som gjort hälso- och sjukvården bättre och närmare för Västmanlänningarna.

Det finns en hel del kvar att förbättra i landstinget.. Kvalitén i vården varierar oacceptabelt mycket i länet och det saknas offentlig resultat och kvalitets sammanställningar för medborgarna att ta del av. Väntetider och köer är fortfarande för långa och patienternas ställning måste förbättras och stärkas gentemot landstinget.

Patienten i fokus!

Sjukvården är till för patienten, inte tvärt om. Patientens önskemål och behov måste sättas före byråkrati och krångel. Sjukvården är och ska vara skattefinansierad och betalas av alla för att sedan ge vård till den som är i behov oavsett betalningsförmåga.

Patientens ställning skall stärkas inom en rad områden som rätten till vård i tid, rätt att välja vårdgivare, remissfrihet till specialistvård och rätten att ställa krav på en vård som är säker och kompetent.

Valfrihet inom vården kräver en mångfald av aktörer, det är också genom valfrihet som patienten ges inflytande över den vård som ges. Det är även genom en ökad valfrihet och mångfald som personalen ges möjlighet att utforma sin arbetsplats för patientens bästa.

Hela människan måste må bra!

Psykisk hälsa är en del av människors livskvalitet och välfärd, tyvärr glöms den ofta bort när man talar om landstingets ansvar. Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt hos både den unga och vuxna befolkningen och dessa patienter behöver särskild vård. För dem med särskilda behov är det idag inte lätt att hitta rätt i vården. Steget in till psykiatrin måste vara enklare via primärvården och det behövs därför remissfriheten till psykiatrin. Det kan komma att behövas hjälp från psykiatrin att kontakta andra samhällsfunktioner, patienter med långvariga och återkommande kontakter med vården behöver tillägnas särskild uppmärksamhet, till exempel i form av vårdguider.

Läkaren till patienten och inte tvärt om!

När det kommer till svårbehandlande och ovanliga diagnoser kan bemötandet i vården förbättras. Det finns samordningsvinster att göra för både landstinget och patienten. Patienten ska inte behöva vandra runt till vårdens olika delar, det är betydligt enklare att samla vårdteamet runt patienten.

Utvecklingen som finns på bröstenheten i Västerås måste uppmuntras inom fler områden i landstignets verksamhet. Slutresultatet för patienten är det viktigaste och det kommer leda till kortade väntetider. Utvecklingen mot ”Lean Health” att se hela verksamheten som en process gör att patienten hamnar i fokus.

Moderaterna

 
 
Copyright 2009 Åsa Coenraads, Västerås